WiseCode Posts

Dziedziczenie jest jednym z fundamentalnych elementów programowania zorientowanego obiektowo. Założenie jest bardzo proste, dziedziczenie pozwala tworzyć klasy na bazie już istniejących. Klasa która jest tworzona na podstawie innej klasy, przejmuje jej metody i pola oraz dodaje własne metody i pola. Jednak w praktyce temat jest bardziej złożony, dlatego zostanie podzielony…

Więcej Dziedziczenie – Wstęp

Java Kurs Javy Nauka programowania

Ważna rzeczą którą należy wyjaśnić jet to w jaki sposób przekazywane są parametry do metod. Jest to dość ważna lekcja dla przyszłych developerów bo zadania typu „co się stanie” są często na rozmowach kwalifikacyjnych ! 😉 Istnieją dwa ważne terminy które nam to opisują, wywołanie przez wartość oraz wywołanie przez referencję. Wywołanie…

Więcej Parametry metod

Java Kurs Javy Nauka programowania

Po omówieniu większości podstaw nareszcie możemy przejść do zapoznania się z programowaniem obiektowym. Dziś zrobimy wstęp, powiemy sobie o klasach, konstruktorach, metodach oraz obiektach. Wszystkie te elementy w jakimś stopniu były już poruszana, dziś powiemy sobie o nich znacznie więcej (Java jako język zorientowany obiektowo). Podstawowym elementem każdego języka który…

Więcej Podstawy programowania obiektowego

Java Kurs Javy Nauka programowania

Hej! Dziś zrobimy sobie projekt podsumowujący nasze podstawy. Stworzymy program symulujący losowanie lotto 🙂 Będzie wprowadzanie danych, pętle, tablice, przechwytywanie wyjątków oraz kilka nowych rzeczy! Tworzymy nowy projekt i zaczynamy zabawę! Na wstępie chciałbym przypomnieć podstawowe zasady gry w lotto. Zadaniem użytkownika jest wytypować 6 liczb z 49, następnie maszyna losująca losuje…

Więcej Projekt podsumowujący – losowanie lotto

Java Kurs Javy Nauka programowania

Tablice są rodzajem struktury która pozwala nam przechowywać dane tego samego typu. Jeśli potrzebujemy przechować np. 100 liczb, zamiast deklarować 100 zmiennych, możemy wszystkie liczby umieścić w tablicy 🙂 Deklaracja tablicy polega na określeniu jej typu (np. liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe czy Stringi), podaniu nawiasów kwadratowych oraz nazwy zmiennej. Istnieją…

Więcej Tablice

Java Kurs Javy Nauka programowania

Pętle w każdym języku programowania to podstawa, niemal w każdym programie będziemy mieli do czynienia z przetwarzaniem w pętli. Pętle pozwalają nam na wykonanie określonych czynności tak długo aż zostanie spełniony warunek zakończenia pętli lub zostanie ona przerwana. 1. Pętla while Pierwszą pętlę jaką poznamy jest pętla while. Pętla ta…

Więcej Pętle

Java Kurs Javy Nauka programowania

Instrukcje sterujące są bardzo ważnymi elementami każdego języka programowania, i szczerze mówiąc wszędzie działają podobnie 🙂 W Javie instrukcja warunkowa ma postać

Sytuacja jest naprawdę prosta, jeśli warunek jest spełniony, zostanie wykonany kod z bloku if, jeśli warunek nie zostanie spełniony zostanie wykonany kod z bloku else. Istnieje rozwinięcie tej…

Więcej Instrukcje sterujące

Java Kurs Javy Nauka programowania

W tej lekcji poruszymy temat wyjątków w Javie. Temat chciałem poruszyć już w tym momencie, (chociaż jest to dość wczesny etap nauki programowania w Javie) ponieważ wyjątki już się pojawiły w poprzednich lekcjach i naprawdę warto zrobić do nich wstęp 🙂 Do wyjątków jeszcze wrócimy gdy opanujemy już programowanie obiektowe,…

Więcej Obsługa wyjątków – podstawy

Java Kurs Javy Nauka programowania

Dzisiejsza lekcja będzie kontynuacją poprzedniej lekcji dotyczącej wejścia i wyjścia, a dotyczyć będzie zapisu oraz odczytu plików w Javie. Zapis oraz odczyt plików jest różny w przypadku różnych typów plików, inaczej będziemy czytać i zapisywać pliki pdf inaczej pliki doc (służą do tego specjalne biblioteki np. dla plików pdf popularną…

Więcej Zapis i odczyt plików

Java Kurs Javy Nauka programowania

W tej lekcji będzie naprawdę interesująco! Do tej pory wszystko co pisaliśmy było zaszyte bezpośrednio w programie, a w tej lekcji nauczymy się jak przyjąć od użytkownika dane, i coś z nimi zrobić 🙂 We wcześniejszych lekcjach poznaliśmy sposób wyświetlania danych na konsoli ( System.out.println(„napis”); ), jednak pobieranie danych od użytkownika…

Więcej Wejście i wyjście

Java Kurs Javy Nauka programowania